Lammproduktion


Lammlådor

Lamm uppfödda och fritt strövande på ängarna runt gården.
En lammlåda innehåller fint styckade vakuumförpackade detaljer - färdiga för tillagning.

175kr/kg 

En låda väger ca 8-12 kg och köpes hela.